luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3688,51 ha
Intravilan: 265,24 ha
Extravilan: 2949 ha
Populatie: 1647
Gospodarii: 939
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Guşoianca, Burdăleşti, Guşoeni, Spârleni, Măgureni, Dealu-Mare
Asezarea geografica:
Este aşezată în zona de sud a judeţului Vâlcea, pe DN 67B
La 10 km faţă de Municipiul Drăgăşani și 65 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea
Activitati specifice zonei:
Viticultură
Pomicultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Cultivarea viței de vie
Extracţia de ţiţei şi gaze naturale
Obiective turistice:
Biserica "Sfântul Nicolae" din satul Guşoianca
Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din satul Măgureni
Biserica de lemn " Intrarea în biserică" din satul Gușoeni, cătun Butari
Evenimente locale:
Hora satului în zilele de Paşti și de Crăciun
Sărbătoarea "Fiii satului" - 6 decembrie de Sfântul Nicolae
Sărbătoarea "Ziua comunei" - 31 mai de Rusali
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă multificalificată
Reduceri și scutiri de taxe și impozite locale pentru investitori
Oferirea de locații pentru desfășurarea activităților economice în condiții foarte avantajoase
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă și stație de tratare
Canalizare și stație de epurare
Înființare sistem distribuție gaze naturale
Modernizarea ulițelor sătești
Construire cămin cultural multifuncțional
Construire grădiniță cu program prelungit
Reabilitare școală gimnazială
Reabilitare dispensar medical